เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ TOR

เรียนรู้ว่า Tor Browser ทำอะไรได้บ้างในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นนิรนามของคุณ

กำลังดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Tor Browser ได้อย่างไร

กำลังใช้บราว์เซอร์ TOR เป็นครั้งแรก

เรียนรู้ว่าจะใช้งานทอร์เบราว์เซอร์อย่างไรสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การโอนถ่ายข้อมูลโดยไม่ปิดการเชื่อมต่อ

การโอนถ่ายข้อมูลโดยไม่ปิดการเชื่อมต่อเป็นเครื่องมือที่ Tor ที่สามารถใช้เพื่อปกปิดการรับส่งข้อมูล

การหลีกเลี่ยง

จะทำอย่างไรหากเครือข่าย Tor ถูกบล็อก

สะพาน

การขนส่งที่เสียบกับช่องต่อได้ส่วนใหญ่เช่น obfs3 และ obfs4 ขึ้นอยู่กับการใช้ "สะพาน" รีเลย์

จัดการตัวตน

เรียนรู้วิธีควบคุมข้อมูลระบุส่วนตัวใน Tor Browser

ONION SERVICES

บริการที่สามารถเข้าถึงโดยการใช้ Tor

การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีปกป้องข้อมูลของคุณโดยใช้ Tor Browser และ HTTPS

แถบเลื่อนความปลอดภัย

การกำหนดค่า Tor Browser เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งาน

การตั้งค่าความปลอดภัย

การกำหนดค่า Tor Browser เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งาน

การอัปเดท

อัปเดท Tor Browser อย่างไร

โปรแกรมเสริม ส่วนขยาย และ JAVASCRIPT

Tor Browser จัดการส่วนเสริม โปรแกรมเสริม และ JavaScript อย่างไร

การแก้ไขปัญหา

คุณจะทำอย่างไรถ้า Tor บราวเซอร์ไม่ทำงาน

UNINSTALLING

วิธีการลบ Tor บราวเซอร์ ออกจากระบบของคุณ

KNOWN ISSUES

ปัญหาที่ทราบ

ร่วมเป็นผู้แปล TOR

ร่วมเป็นนักแปลกับโครงการ Tor