За Tor Browser

Научете повеќе како Tor Browser може да ја штити вашата приватност и анонимност

Преземање

Како да го преземете Tor Browser

INSTALLATION

Installing Tor Browser

Стартување на Tor Browser за прв пат

Научите како да го користите Tor Browser за прв пат

PLUGGABLE TRANSPORTS

Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it sends out.

Заобиколување

Што да правите ако Tor мрежата е блокирана

МОСТОВИ

Повеќето од Pluggable Transports , како obfs3 и obfs4, се потпираат на користење на „мостни / премостувачки“ релеа.

Управување со идентитети

Научете како да ја контролирате информацијата за лично-идентификување во Tor Browser

Onion Услуги

Услуги кои се достапни само ако користите Tor

Безбедни поврзувања

Научете како да ги заштитите вашите податоци со користење на Tor Browser и HTTPS

БЕЗБЕДНОСНИ ПОСТАВКИ

Конфигурирање на Tor Browser за безбедност и употребливост

UPDATING

Како да го ажурирате Tor Browser

TROUBLESHOOTING

Што да направите ако Tor Browser не работи

Приклучоци, додатоци и JavaScript

Како Tor Browser се справува со додатоци, приклучоци и JavaScript

Деинсталирање

Како да го отстаните Tor Browser од вашиот систем

Познати проблеми

Познати проблеми

MAKE TOR BROWSER PORTABLE

How to install Tor Browser onto removable media