Отстранувањето на Tor Browser од вашиот систем е едноставно:

На Windows:

 • Пронајдете ја вашата Tor Browser папка или апликација. Стандардната локација е на Десктоп.
 • Избришете ја Tor Browser папката или апликацијата.
 • Испразнете ја вашата Корпа за отпадоци.

На macOS:

 • Пронајдете ја вашата Tor Browser апликација. Стандардната локација е во Апликации папката.
 • Преместете ја апликацијата Tor Browser во корпата за отпадоци.
 • Одете во ~/Library/Application Support/ папката.
 • Забележете дека Библиотека папката е сокриена на новите верзии на macOS. За да дојдете до оваа папка во Пронаоѓач, изберете "Оди во папка..." во "Оди" менито.

Одете во папката мени опции

 • Потоа внесете ~/Library/Application Support/ во прозорецот и кликнете Оди.

Одете во папка прозорецот

 • Пронајдете ја папката TorBrowser-Data и преместете ја во Корпата за отпадоци.
 • Испразнете ја вашата Корпа за отпадоци.

Забележете дека ако не го инсталирате Tor Browser на стандардната локација (папката Апликации), тогаш TorBrowser-Data папката не се наоѓа во ~/Library/Application Support/ папката, туку во истата папка каде сте го инсталирале Tor Browser.

На Linux:

 • Пронајдете ја вашата Tor Browser папка. На Linux, нема стандардна локација, како и да е папката ќе биде именувана како "tor-browser_en-US" ако користите Tor Browser на англиски јазик.
 • Избришете ја Tor Browser папката.
 • Испразнете ја вашата Корпа за отпадоци.

Забележете дека вашата стандардна "Деинсталирај" алатка во вашиот оперативен систем не е користена.