Desinstal·lar el navegador Tor del sistema operatiu és simple:

A Windows:

 • Localitzeu la vostra carpeta o aplicació del Navegador Tor. La ubicació per defecte és l'escriptori.
 • Elimineu la carpeta o aplicació del navegador Tor.
 • Buida la paperera.

A macOS:

 • Localitzeu la vostra aplicació del Navegador Tor. La ubicació per defecte és la carpeta Aplicacions.
 • Mogueu la applicació de Tor Browser a la Paperera.
 • Aneu a la vostra carpeta ~/Library/Application Support/.
 • Tingueu en compte que la carpeta Biblioteca està oculta a les versions més noves de macOS. Per anar a aquesta carpeta al Finder, seleccioneu "Vés a la carpeta..." al menú "Vés".

Opció del menú de la carpeta

 • A continuació, escriviu ~/Library/Application Support/ a la finestra i feu clic a Vés.

Anar a la finestra de la carpeta

 • Trobeu la carpeta TorBrowser-Data i mogueu-la a la Paperera.
 • Buida la paperera.

Tingueu en compte que si no heu instal·lat el Navegador Tor a la ubicació predeterminada (la carpeta Aplicacions), aleshores la carpeta TorBrowser-Data no es troba a la carpeta ~/Library/Application Support/, sinó a la mateixa carpeta on heu instal·lat el Navegador Tor.

A Linux:

 • Localitzeu la vostra carpeta del Navegador Tor. A Linux, no hi ha cap ubicació per defecte, però la carpeta s'anomenarà "tor-browser_en-US" si esteu executant el Navegador Tor en anglès.
 • Elimineu la carpeta de Tor Browser.
 • Buida la paperera.

Tingueu en compte que la utilitat estàndard "Desinstal·lar" del vostre sistema operatiu no s'utilitza.