Η διαδικασία κατάργησης του Tor Browser από το σύστημά σας είναι απλή:

Στα Windows:

 • Εντοπίστε το φάκελο του Tor Browser ή την εφαρμογή. Η προεπιλεγμένη θέση είναι η επιφάνεια εργασίας.
 • Διάγραψε τον φάκελο ή την εφαρμογή του Tor Browser.
 • Αδειάστε τον κάδο απορριμάτων σας.

Στα macOS:

 • Εντοπίστε την εφαρμογή του Tor Browser. Η προεπιλεγμένη θέση είναι ο φάκελος "Εφαρμογές".
 • Μετακινήστε την εφαρμογή Tor Browser στον Κάδο απορριμμάτων.
 • Μεταβείτε στον φάκελο ~/Library/Application Support/.
 • Σημειώστε ότι ο φάκελος της Βιβλιοθήκης είναι κρυμμένος σε νεότερες εκδόσεις του macOS. Για να μεταβείτε σε αυτόν το φάκελο στο Finder, επιλέξτε "Go to Folder ..." στο μενού "Go".

Επιλογή μενού μετάβασης σε φάκελο

 • Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ~/Library/Application Support/ στο παράθυρο και κάντε κλικ στο Go.

Μετάβαση στο παράθυρο φακέλου

 • Εντοπίστε το φάκελο TorBrowser-Data και μετακινήστε τον στον Κάδο απορριμμάτων.
 • Αδειάστε τον κάδο απορριμάτων σας.

Σημειώστε ότι εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα περιήγησης Tor Browser στην προεπιλεγμένη θέση (φακέλου Εφαρμογές), τότε ο φάκελος TorBrowser-Data δεν βρίσκεται στο φάκελο ~/Library/Application Support/, αλλά στον ίδιο φάκελο στον οποίο έχετε εγκαταστήσει το Tor Browser.

Στο Linux:

 • Εντοπίστε το φάκελο του Tor Browser. Στο Linux, δεν υπάρχει προεπιλεγμένη θέση, ωστόσο ο φάκελος θα ονομάζεται "tor-browser_en-US" εάν εκτελείτε τον αγγλικό Tor Browser.
 • Διαγράψτε τον φάκελο του Tor Browser.
 • Αδειάστε τον κάδο απορριμάτων σας.

Σημειώστε ότι η συυνηθισμένη λειτουργία "Απεγκατάσταση" του λειτουργικού σας συστήματος δεν χρησιμοποιείται.