Η διαδικασία κατάργησης του Tor Browser από το σύστημά σας είναι απλή:

On Windows:

 • Locate your Tor Browser folder or application. The default location is the Desktop.
 • Διάγραψε τον φάκελο ή την εφαρμογή του Tor Browser.
 • Αδειάστε τον Κάδο Απορριμάτων σας

On macOS:

 • Locate your Tor Browser application. The default location is the Applications folder.
 • Move the Tor Browser application to Trash.
 • Go to your ~/Library/Application Support/ folder.
 • Note the Library folder is hidden on newer versions of macOS. To navigate to this folder in Finder, select "Go to Folder..." in the "Go" menu.

Go to folder menu option.

 • Then type "~/Library/Application Support/" in the window and click Go.

Go to folder window.

 • Locate the TorBrowser-Data folder and move it to Trash.
 • Αδειάστε τον Κάδο Απορριμάτων σας

Note that if you did not install Tor Browser in the default location (the Applications folder), then the TorBrowser-Data folder is not located in the ~/Library/Application Support/ folder, but in the same folder where you installed Tor Browser.

On Linux:

 • Locate your Tor Browser folder. On Linux, there is no default location, however the folder will be named "tor-browser_en-US" if you are running the English Tor Browser.
 • Delete the Tor Browser folder.
 • Αδειάστε τον Κάδο Απορριμάτων σας

Note that your operating system’s standard "Uninstall" utility is not used.