Tor Browser ไม่ส่งผลกระทบต่อซอฟท์แวร์ใดๆที่มีอยู่แล้ว หรือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ การยกเลิกการติดตั้ง Tor Browser ของคุณจะไม่ส่งผลต่อระบบซอฟท์แวร์หรือการตั้งค่า

การลบ Tor Browser ออกจากระบบของคุณเป็นเรื่องง่าย

  1. ค้นหาโฟลเดอร์ Tor Browser ของคุณ ตำแหน่งเริ่มต้นบน Windows คือเดสก์ท็อป บน macOS เป็นโฟลเดอร์ แอปฟิลเคชันชัน บน Linux ไม่มีตำแหน่งเริ่มต้นอย่างไรก็ตามโฟลเดอร์จะมีชื่อว่า "tor-browser_en-US" หากคุณใช้งาน English Tor Browser

  2. ลบแฟ้ม Tor Browser

ล้างถังขยะของคุณ

โปรดทราบว่าไม่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการพื้นฐาน ไม่มีการใช้โปรแกรมถอดการติดตั้ง