Премахването на Tor Browser от компютъра е лесно:

В Windows:

 • Намерете папката или приложението Tor Browser. Местоположението по подразбиране е на работния плот.
 • Изтрийте папката или приложението Tor Browser.
 • Изпразнете кошчето.

В macOS:

 • Намерете вашето приложение Tor Browser. Местоположението по подразбиране е в папката „Приложения“.
 • Преместете приложението Tor Browser в кошчето.
 • Отидете в папката ~/Library/Application Support/.
 • Обърнете внимание, че папката Library е скрита в по-новите версии на macOS. За да преминете към тази папка във Finder, изберете „Go to Folder...“ в менюто „Go“.

Опция в меню „Към папката“

 • След това въведете ~/Library/Application Support/ в прозореца и изберете „Go“.

Прозорец „Към папка“

 • Намерете папката TorBrowser-Data и я преместете в кошчето.
 • Изпразнете кошчето.

Имайте предвид, че ако не сте инсталирали Tor Browser на мястото по подразбиране (папката „Приложения“), тогава папката TorBrowser-Data не се намира в папката ~/Library/Application Support/, а в същата папка, в която сте инсталирали Tor Browser.

В Linux:

 • Намерете папката на Tor Browser. При Linux няма място по подразбиране, но ако използвате Tor Browser на английски език, името на папката ще бъде „tor-browser_en-US“.
 • Изтрийте папката на Tor Browser.
 • Изпразнете кошчето.

Обърнете внимание, че не се използва стандартната помощна програма на операционната система за деинсталиране.