הסרת דפדפן Tor מהמערכת שלך היא פשוטה:

ב־Windows:

 • Locate your Tor Browser folder or application. The default location is the Desktop.
 • מחק את התיקייה או היישום של Tor.
 • רוקן את האשפה שלך

ב־macOS:

 • Locate your Tor Browser application. The default location is the Applications folder.
 • Move the Tor Browser application to Trash.
 • Go to your ~/Library/Application Support/ folder.
 • Note the Library folder is hidden on newer versions of macOS. To navigate to this folder in Finder, select "Go to Folder..." in the "Go" menu.

Go to folder menu option.

 • Then type "~/Library/Application Support/" in the window and click Go.

Go to folder window.

 • Locate the TorBrowser-Data folder and move it to Trash.
 • רוקן את האשפה שלך

Note that if you did not install Tor Browser in the default location (the Applications folder), then the TorBrowser-Data folder is not located in the ~/Library/Application Support/ folder, but in the same folder where you installed Tor Browser.

ב־Linux:

 • Locate your Tor Browser folder. On Linux, there is no default location, however the folder will be named "tor-browser_en-US" if you are running the English Tor Browser.
 • Delete the Tor Browser folder.
 • רוקן את האשפה שלך

Note that your operating system’s standard "Uninstall" utility is not used.