Стандардно, Tor Browser ја штити вашата безбедност со енкриптирање на вашите податоци од прелистувањето. Вие дополнително можете да ја зголемите вашата безбедност со одбирање на оневозможување на конкретни веб карактеристики кои можат да бидат користени за напад на вашата безбедност и анонимност. You can do this by increasing Tor Browser's Security Levels in the shield menu. Подигнувањето на безбедносното ниво на Tor Browser ќе ги запре некои веб страни да функционираат правилно, така што ќе треба безбедносните потреби да одговараат на степенот корисност која ви е потребна.

ACCESSING THE SECURITY SETTINGS

До безбедносните поставки може да пристапите со кликање на Штит иконата која се наоѓа до Tor Browser URL лентата. За да ги видите и прилагодите вашите Безбедносни поставки, кликнете на копчето 'Напредни безбедносни поставки...' во штит менито.

SECURITY LEVELS

Подигнувањето на Безбедносното ниво во Безбедносни поставки на Tor Browser ќе ги оневозможи или делумно ќе ги оневозможи одредените карактеристики на прелистувачот со цел истите да штитат од можни напади. Можете повторно да ги овозможите овие поставки во било кое време со прилагодување на вашето Безбедносно ниво.

Стандардно

На ова ниво, сите карактеристики на Tor Browser и веб страните се овозможени.

Побезбедно
  • Ова ниво ги оневозможува каркатеристиките на веб страната кои често се опасни. Ова може да предизвика некои веб страни да ја изгубат функционалноста.

  • JavaScript is disabled on all non-HTTPS sites; some fonts and math symbols are disabled; audio and video (HTML5 media) are click-to-play.

Најбезбедно
  • Ова ниво ги дозволува само карактеристиките за веб страните кои се потребни за статични веб страни и основни сервиси. Овие промени може да влијаат на сликите, медијата и скриптите.

  • Javascript е стандардно оневозможена на сите веб страни; некои фонтови, икони, математички симболи, и слики се оневозможени; аудио и видео (HTML5 медија) се кликни-да-пуштиш.