Per defecte, el Navegador Tor protegeix la vostra seguretat encriptant les vostres dades de navegació. Podeu augmentar encara més la vostra seguretat si escolliu desactivar determinades funcions web que es poden utilitzar per comprometre la vostra seguretat i l'anonimat. Podeu fer-ho augmentant els nivells de seguretat del Navegador Tor al menú de l'escut. L'augment del nivell de seguretat del Navegador Tor impedirà que algunes pàgines web funcionin correctament, de manera que hauríeu de valorar les vostres necessitats de seguretat amb el grau d'usabilitat que necessiteu.

ACCEDIR A LA CONFIGURACIÓ DE SEGURETAT

Es pot accedir a la configuració de seguretat fent clic a la icona de l'Escut al costat de la barra d'URL del Navegador Tor. Per veure i ajustar la vostra configuració de seguretat, feu clic al botó "Configuració" al menú de l'escut.

Click on 'Settings' under the shield menu

NIVELLS DE SEGURETAT

Augmentar el nivell de seguretat a la configuració de seguretat del Navegador Tor desactivarà o desactivarà parcialment determinades funcions del navegador per protegir-se de possibles atacs. Podeu tornar a activar aquesta configuració en qualsevol moment ajustant el vostre nivell de seguretat.

El nivell de seguretat està configurat actualment com a Màxima seguretat

Estàndard
  • En aquest nivell, totes les funcions del navegador i del lloc web Tor estan habilitades.
Més seguretat
  • Aquest nivell desactiva les funcions del lloc web que sovint són perilloses. Això pot fer que alguns llocs perdin funcionalitat.

  • El JavaScript està desactivat a tots els llocs que no són HTTPS; alguns tipus de lletra i símbols matemàtics estan desactivats; l'àudio i el vídeo (mitjans HTML5) es reprodueixen amb un clic.

Màxima seguretat
  • Aquest nivell només permet les funcions del lloc web necessàries per a llocs estàtics i serveis bàsics. Aquests canvis afecten les imatges, els mitjans i els scripts.

  • El Javascript està desactivat per defecte a tots els llocs; alguns tipus de lletra, icones, símbols matemàtics i imatges estan desactivats; l'àudio i el vídeo (mitjans HTML5) es reprodueixen amb un clic.