כברירת מחדל, דפדפן Tor מגן על אבטחתך ע"י הצפנת נתוני הגלישה שלך. אתה יכול להגביר יותר את אבטחתך ע"י בחירה להשבית מאפייני אתר מסוימים אשר יכולים לשמש כדי לתקוף את האבטחה והאלמוניות שלך. You can do this by increasing Tor Browser's Security Levels in the shield menu. הגברת רמת האבטחה של דפדפן Tor תימנע מדפים לתפקד כראוי, כך שעליך לשקול את צורכי אבטחתך כנגד מידת השימושיות שאתה דורש.

ACCESSING THE SECURITY SETTINGS

הגדרות האבטחה ניתנות לגישה ע"י לחיצה על צלמית המגן ליד שורת הכתובת של דפדפן Tor. כדי לראות ולהתאים את הגדרות האבטחה שלך, לחץ על הכפתור ”הגדרות אבטחה מתקדמות...“ ליד תפריט המגן.

רמות אבטחה

הגברת רמת האבטחה בהגדרות האבטחה של דפדפן Tor תשבית או תשבית חלקית מאפייני דפדפן מסוימים כדי להגן מפני התקפות אפשריות. אתה יכול לאפשר שוב הגדרות אלו בכל זמן שהוא ע"י התאמת רמת האבטחה שלך.

תקנית
  • At this level, all Tor Browser and website features are enabled.
בטוחה יותר
  • This level disables website features that are often dangerous. This may cause some sites to lose functionality.

  • JavaScript is disabled on all non-HTTPS sites; some fonts and math symbols are disabled; audio and video (HTML5 media) are click-to-play.

הכי בטוחה
  • This level only allows website features required for static sites and basic services. שינויים אלו משפיעים על תמונות, מדיה ותסריטים.

  • Javascript is disabled by default on all sites; some fonts, icons, math symbols, and images are disabled; audio and video (HTML5 media) are click-to-play.