כברירת מחדל, דפדפן Tor מגן על אבטחתך ע"י הצפנת נתוני הגלישה שלך. אתה יכול להגביר יותר את אבטחתך ע"י בחירה להשבית מאפייני אתר מסוימים אשר יכולים לשמש כדי לתקוף את האבטחה והאלמוניות שלך. אתה יכול לעשות זאת ע"י הגברת הגדרות האבטחה של דפדפן Tor בתפריט המגן. הגברת רמת האבטחה של דפדפן Tor תימנע מדפים לתפקד כראוי, כך שעליך לשקול את צורכי אבטחתך כנגד מידת השימושיות שאתה דורש.

ACCESSING THE SECURITY SETTINGS

הגדרות האבטחה ניתנות לגישה ע"י לחיצה על צלמית המגן ליד שורת הכתובת של דפדפן Tor. כדי לראות ולהתאים את הגדרות האבטחה שלך, לחץ על הכפתור ”הגדרות אבטחה מתקדמות...“ ליד תפריט המגן.

SECURITY LEVELS

הגברת רמת האבטחה בהגדרות האבטחה של דפדפן Tor תשבית או תשבית חלקית מאפייני דפדפן מסוימים כדי להגן מפני התקפות אפשריות. אתה יכול לאפשר שוב הגדרות אלו בכל זמן שהוא ע"י התאמת רמת האבטחה שלך.

תקני
ברמה זו, כל המאפיינים של דפדפן Tor ומאפייני אתר מאופשרים.
בטוח יותר
רמה זו משביתה מאפייני אתר המסוכנים לעיתים קרובות. זה עשוי לגרום למספר אתרים לאבד תפקודיות. JavaScript מושבת בכל אתרי אי־HTTPS; מספר גופנים וסמלים מתמטיים מושבתים; שמע ווידיאו (מדית HTML5) הם לחץ־כדי־לנגן.
הכי בטוח
רמה זו מתירה רק מאפייני אתר הדרושים עבור אתרים נייחים ושירותים יסודיים. שינויים אלו משפיעים על תמונות, מדיה ותסריטים. JavaScript מושבת כברירת מחדל בכל האתרים; מספר גופנים, צלמיות, סמלים מתמטיים ותמונות מושבתים; שמע ווידיאו (מדית HTML5) הם לחץ־כדי־לנגן.