כברירת מחדל, דפדפן Tor מגן על אבטחתך ע"י הצפנת נתוני הגלישה שלך. ניתן להגביר עוד יותר את האבטחה על ידי בחירה לנטרל תכונות ווב מסוימות אשר אם שומשו יכולות לחבל באבטחה ובאנונימיות שלך. ניתן לבצע זאת בעזרת הגברת רמת האבטחה של דפדפן Tor בתפריט המגן. הגברת רמת האבטחה של דפדפן Tor תמנע מדפים לתפקד כראוי, כך שעליך לשקול את צורכי אבטחתך כנגד מידת השימושיות שאתה דורש.

כניסה להגדרות האבטחה

הגדרות האבטחה ניתנות לגישה ע"י לחיצה על צלמית המגן ליד שורת הכתובת של דפדפן Tor. To view and adjust your Security Settings, click on 'Settings' button in the shield menu.

Click on 'Change' under the shield menu

רמות אבטחה

הגברת רמת האבטחה בהגדרות האבטחה של דפדפן Tor תשבית או תשבית חלקית מאפייני דפדפן מסוימים כדי להגן מפני התקפות אפשריות. אתם יכולים לאפשר שוב הגדרות אלו בכל זמן שהוא ע"י התאמת רמת האבטחה שלכם.

Security Level is currently set to Safest

סטנדרטית
  • ברמה הזו, כל תכונות דפדפן Tor והאתר מופעלות.
בטוחה יותר
  • רמה זו מנטרלת תכונות אשר לעתים מסוכנות. הדבר יכול לגרום לאתרים מסוימים לאבד פונקציונליות.

  • JavaScript is disabled on all non-HTTPS sites; some fonts and math symbols are disabled; audio and video (HTML5 media) are click-to-play.

בטוחה ביותר
  • רמה זו מאפשרת רק תכונות אתר הנדרשות לאתרים סטטיים ושרותים בסיסיים. שינויים אלו משפיעים על תמונות, מדיה וסקריפטים.

  • Javascript מנוטרלת כברירת מחדל בכל האתרים; פונטים מסוימים, צלמיות, סימנים מתמטיים, ותמונות מנוטרלות; שמע ווידאו הנם (HTML5 media) click-to-play.