Theo mặc định, Trình duyệt Tor Browser bảo vệ an ninh của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu duyệt web của bạn. Bạn có thể tăng cường bảo mật hơn nữa bằng cách chọn tắt một số tính năng web nhất định có thể bị lợi dụng để xâm phạm bảo mật và ẩn danh của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách tăng cường Mức độ Bảo mật của Trình duyệt Tor Browser trong menu lá chắn shield. Việc tăng cấp độ bảo mật của Trình duyệt Tor Browser sẽ ngăn một số trang web hoạt động bình thường, vì vậy bạn nên cân nhắc nhu cầu bảo mật của bạn với mức độ khả dụng mà bạn yêu cầu.

TRUY CẬP CÁC CÀI ĐẶT BẢO MẬT

Có thể truy cập Cài đặt Bảo mật bằng cách nhấp vào biểu tượng Lá chắn Shield bên cạnh thanh URL của Trình duyệt Tor Browser. Để xem và hiệu chỉnh Cài đặt Bảo mật của bạn, hãy nhấp vào nút 'Cài đặt' trong menu tấm khiên.

Click on 'Settings' under the shield menu

CÁC MỨC ĐỘ BẢO MẬT

Việc tăng Cấp độ Bảo mật trong Cài đặt Bảo mật Trình duyệt Tor Browser sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn hoặc vô hiệu hóa một phần một số tính năng nhất định của trình duyệt để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra. Bạn có thể kích hoạt những cài đặt này lại nữa tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách hiệu chỉnh Mức độ Bảo mật của bạn.

Mức độ Bảo mật hiện được đặt thành An toàn nhất

Tiêu chuẩn
  • Ở cấp độ này, tất cả các tính năng của Trình duyệt Tor Browser và trang web đều được kích hoạt.
An toàn hơn
  • Mức này vô hiệu hóa các tính năng trang web thường gây nguy hiểm. Điều này có thể khiến một số trang web bị mất chức năng.

  • JavaScript bị vô hiệu hoá trên tất cả các trang web không phải HTTPS; một số font chữ và ký hiệu toán học bị vô hiệu hóa; âm thanh và video (phương tiện media HTML5) là nhấp để phát click-to-play.

An toàn nhất
  • Cấp độ này chỉ cho phép các tính năng trang web cần thiết cho các trang web tĩnh và dịch vụ cơ bản. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các hình ảnh, phương tiện và tập lệnh script.

  • Javascript bị vô hiệu hoá theo mặc định trên tất cả các trang web; một số font chữ, biểu tượng, ký hiệu toán học và hình ảnh bị vô hiệu hóa; âm thanh và video (phương tiện media HTML5) là nhấp để phát click-to-play.