אודות דפדפן TOR

יכול לעשות כדי להגן על פרטיותך ועל אלמוניותך Tor למד מה דפדפן

הורדה

Tor כיצד להוריד את דפדפן

התקנה

Installing Tor Browser

להריץ את דפדפן tor לראשונה

בפעם הראשונה Tor למד כיצד להשתמש בדפדפן

עקיפה

חסומה Tor מה לעשות אם רשת

גשרים

Most Pluggable Transports, such as obfs4, rely on the use of “bridge” relays.

ניהול זהויות

Tor למד כיצד לשלוט במידע מזהה־אישית בדפדפן

שירותי ONION

Tor־שירותים שנגישים רק ע"י שימוש ב

חיבורים מאובטחים

HTTPS־וב Tor למד כיצד להגן על נתוניך ע"י שימוש בדפדפן

הגדרות אבטחה

למען אבטחה ושימושיות Tor תיצוּר דפדפן

עדכון

Tor כיצד לעדכן את דפדפן

פיתרון תקלות

אינו עובד Tor מה לעשות אם דפדפן

מתקעים, תוספים ו־JAVASCRIPT

JavaScript־מטפל בתוספות, במתקעים וב Tor כיצד דפדפן

הסרה

איך להסיר את דפדפן Tor מהמערכת שלך

MOBILE TOR

Learn about Tor for mobile devices

סוגיות ידועות

סוגיות ידועות

MAKE TOR BROWSER PORTABLE

How to install Tor Browser onto removable media