אודות דפדפן TOR

יכול לעשות כדי להגן על פרטיותך ועל אלמוניותך Tor למד מה דפדפן

הורדה

Tor כיצד להוריד את דפדפן

INSTALLATION

Installing Tor Browser

RUNNING TOR BROWSER FOR THE FIRST TIME

בפעם הראשונה Tor למד כיצד להשתמש בדפדפן

תעבורה נתיקה

יכול להשתמש כדי להסוות את התעבורה שהוא שולח החוצה Tor־תעבורות נתיקות הן כלים ש

CIRCUMVENTION

חסומה Tor מה לעשות אם רשת

גשרים

רוב התעבורות הנתיקות, כגון obfs3 ו־obfs4, מסתמכות על השימוש בממסרי ”גשר“.

ניהול זהויות

Tor למד כיצד לשלוט במידע מזהה־אישית בדפדפן

שירותי ONION

Tor־שירותים שנגישים רק ע"י שימוש ב

חיבורים מאובטחים

HTTPS־וב Tor למד כיצד להגן על נתוניך ע"י שימוש בדפדפן

הגדרות אבטחה

למען אבטחה ושימושיות Tor תיצוּר דפדפן

עדכון

Tor כיצד לעדכן את דפדפן

פיתרון תקלות

אינו עובד Tor מה לעשות אם דפדפן

מתקעים, תוספים ו־JAVASCRIPT

JavaScript־מטפל בתוספות, במתקעים וב Tor כיצד דפדפן

הסרה

איך להסיר את דפדפן Tor מהמערכת שלך

סוגיות ידועות

סוגיות ידועות

MAKE TOR BROWSER PORTABLE

How to install Tor Browser onto removable media