FLASH PLAYER

אתרי וידיאו, כגון Vimeo עושים שימוש במתקע נגן Flash כדי להציג תוכן וידיאו. לרוע המזל, תוכנה זו מתפעלת באופן עצמאי את דפדפן Tor ואינה יכולה לגרום בקלות לציית להגדרות ייפוי־הכוח של דפדפן Tor. היא יכולה לפיכך לחשוף את מיקומך האמיתי ואת כתובת ה-IP האמיתית שלך אל מתפעלי האתר או אל משקיף חיצוני. מסיבה זו, Flash מושבת כברירת מחדל בדפדפן Tor ואפשורו אינו מומלץ.

מספר אתרי וידיאו (כגון YouTube) מציעים שיטות מסירת וידיאו חלופיות אשר אינן משתמשות ב-Flash. שיטות אלו עשויות להיות תואמות לדפדפן Tor.

JAVASCRIPT

JavaScript הוא שפת תיכנות שאתרים משתמשים כדי להציע איברים הידודיים כגון וידיאו, הנפשה, שמע וצירי זמן של מיצב. לרוע המזל, JavaScript יכול גם לאפשר התקפות על אבטחת הדפדפן אשר עשויות להוביל לחוסר אלמוניות.

דפדפן Tor מכיל תוספת הנקראת NoScript, הנגישה דרך הצלמית ”S“ בראש השמאלי של החלון. NoScript מתיר לך לשלוט ב־JavaScript (ובתסריטים אחרים) אשר רצים בעמודי רשת פרטניים, או לחסום אותו לגמרי. משתמשים אשר דורשים דרגה גבוהה של אבטחה בגלישתם צריכים להגדיר את מחוון האבטחה של דפדפן Tor אל ”בטוח יותר“ (אשר משבית JavaScript עבור אתרי בלתי־HTTPS) או אל ”הכי בטוח“ (אשר עושה זאת עבור כל האתרים). לעומת זאת, השבתת JavaScript תמנע מאתרים רבים להיות מוצגים בצורה נכונה, כך שהגדרת ברירת המחדל של דפדפן Tor היא להתיר לכל האתרים להריץ תסריטים במצב "תקני".

BROWSER ADD-ONS

דפדפן Tor מבוסס על Firefox, ותוספות דפדפן או ערכות נושא כלשהם אשר תואמים עם Firefox יכולים גם להיות מותקנים בדפדפן Tor.

למרות זאת, התוספות היחידות אשר נבחנו לשימוש עם דפדפן Tor הם אלו שכלולים כברירת מחדל. התקנת תוספות דפדפן אחרות כלשהן עשויה לשבור תפקודיות בדפדפן Tor או לגרום לעוד בעיות רציניות שמשפיעות על פרטיותך ועל אבטחתך. מומלץ מאוד לא להתקין תוספות נוספות, ומיזם Tor לא יציע תמיכה לתצורות אלו.