SOBRE EL NAVEGADOR TOR

Aprengui com pot el navegador Tor protegir-lo amb anonimat i privacitat

DESCARREGANT

Com descarregar el navegador Tor

EXECUTANT PER PRIMER COP EL NAVEGADOR TOR

Aprengui com utilitzar per primer cop el navegador Tor

TRANSPORTS INTEGRABLES

Els connectors de transport són eines que Tor utilitza per disfressar el tràfic que envia al exterior.

ELUSIÓ

Que fer si la xarxa Tor està bloquejada

PONTS

La majoria dels Transports connectors, com obfs3 i obfs4, utilitzen els relés de "pont".

ADMINISTRANT IDENTITATS

Aprengui com controlar la informació d'identificació personal al navegador Tor

ONION SERVICES

Serveis que només són accessibles utilitzant Tor

CONNEXIONS SEGURES

Aprengui com protegir les seves dades amb la utilització del navegador Tor i HTTPS

Control lliscant de seguretat

Configurant el navegador Tor per seguretat i usabilitat

CONFIGURACIÓ DE SEGURETAT

Configurant el navegador Tor per seguretat i usabilitat

ACTUALITZANT

Com actualitzar el navegador Tor

CONNECTORS, COMPLEMENTS I JAVASCRIPT

Com el navegador Tor gestiona els connectors, complements i JavaScript

DETECCIÓ D'ERRORS

Què fer si el navegador Tor no funciona

UNINSTALLING

Com eliminar el navegador Tor del seu sistema

KNOWN ISSUES

Problemes coneguts

CONVERTEIX-TE EN UN TRADUCTOR DE TOR

Convertir-se en un traductor del projecte Tor