Usługi onion (wcześniej znane jako "usługi ukryte") to usługi, jak witryny internetowe, które są wyłącznie dostępne poprzez sieć Tor.

Usługi onion oferują kilka korzyści w stosunku do zwykłych usług w sieci nie-prywatnej:

  • Lokalizacja oraz adres IP usług onion jest ukryty, co utrudnia ich cenzurowanie oraz identyfikowanie operatorów.
  • Cały ruch między użytkownikami sieci Tor a usługami cebulowymi jest szyfrowany end-to-end, więc nie musisz się martwić o łączenie przez HTTPS.
  • Adres usługi onion jest generowany automatycznie, więc operatorzy nie muszą kupować nazwy domeny.
  • Ze względu na kryptografię adres URL .onion pozwala Tor upewnić się, że łączy się z właściwą lokalizacją i że połączenie nie jest naruszane.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI ONION

Podobnie jak w przypadku każdej innej witryny internetowej, aby się z nią połączyć, musisz znać adres usługi onion. Adres onion składa się z 56 liter i cyfr, po których następuje „.onion”.

Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej, która korzysta z usługi onion, Tor Browser pokaże na pasku adresu URL ikonę cebuli wyświetlającą stan Twojego połączenia: bezpieczne i korzystające z usługi onion. Możesz dowiedzieć się więcej o witrynie onion którą odwiedzasz, poprzez sprawdzenie wyświetlacza obwodu.

Innym sposobem na sprawdzenie informacji o witrynie (jeśli administrator witryny ją zaimplementował) jest funkcja Onion-Location. Onion-Location jest niestandardowym nagłówkiem HTTP, który witryna internetowa może użyć do reklamowania swojego odpowiednika korzystającego z usług onion. Jeśli witryna, którą odwiedzasz, ma dostępną witrynę onion, fioletowa pigułka sugestii pojawi się na pasku adresu w Tor Browser, wyświetlając komunikat „.onion dostępna”. Kiedy klikniesz na „.onion dostępna”, witryna zostanie przeładowana i przekierowana do swojego odpowiednika onion.

Onion-Location

UWIERZYTELNIANIE USŁUGI ONION

Uwierzytelnoina usługa onion jest usługą podobną do witryny onion, która wymaga od klienta podania tokenu uwierzytelniającego przed uzyskaniem dostępu do usługi. Jako użytkownik Tor możesz uwierzytelnić się bezpośrednio w Tor Browser. Aby uzyskać dostęp do tej usługi, będziesz potrzebował danych dostępowych od operatora usługi onion. Podczas uzyskiwania dostępu do uwierzytelnionej usługi onion Tor Browser pokaże na pasku adresu URL ikonę szarego klawisza wraz z podpowiedzią. Wprowadź swój prawidłowy klucz prywatny w pole.

Client Authorization

BŁĘDY USŁUG ONION

Jeśli nie możesz połączyć się z witryną onion, Tor Browser wyświetli określony komunikat o błędzie informujący, dlaczego witryna jest niedostępna. Błędy mogą się zdarzyć w różnych warstwach: błędy klienta, błędy sieci, lub błędy usługi. Niektóre z tych błędów można naprawić, postępując zgodnie z sekcją Rozwiązywanie problemów. Tabela poniżej pokazuje wszystkie możliwe błędy, oraz jakie akcje powinieneś podjąć, aby rozwiązać problem.

Kod Tytuł błędu Krótki opis
0xF0 Nie znaleziono onionsite Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że onionsite jest offline. Skontaktuj się z administratorem onionsite.
0xF1 Nie można uzyskać dostępu do onionsite Onionsite jest nieosiągalna z powodu błędu wewnętrznego.
0xF2 Onionsite rozłączyła się Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że onionsite jest offline. Skontaktuj się z administratorem onionsite.
0xF3 Nie można połączyć się z onionsite Onionsite jest zajęta lub sieć Tor jest przeciążona. Spróbuj ponownie później.
0xF4 Onionsite wymaga uwierzytelnienia Dostęp do onionsite wymaga klucza, ale żaden nie został dostarczony.
0xF5 Uwierzytelnianie onionsite nie powiodło się Podany klucz jest nieprawidłowy lub został unieważniony. Skontaktuj się z administratorem onionsite.
0xF6 Nieprawidłowy adres onionsite Podany adres onionsite jest nieprawidłowy. Sprawdź, czy wpisano go poprawnie.
0xF7 Przekroczono limit czasu tworzenia obwodu onionsite Nie udało się połączyć z onionsite, prawdopodobnie z powodu słabego połączenia sieciowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli nie możesz dotrzeć do usługi onion, której potrzebujesz, upewnij się, że wpisałeś poprawny adres onion: nawet drobny błąd uniemożliwi Tor Browser dotarcie na stronę.

Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do 16-znakowej usług onion (krótszego „formatu V2”), ten typ adresu nie działa już w dzisiejszej sieci Tor.

Możesz również sprawdzić czy masz dostęp do innych usług onion, łącząc się z Usługą Onion DuckDuckGo.

Jeżeli po zweryfikowaniu adresu nadal nie jesteś w stanie połączyć się z serwisem onion, spróbuj ponownie później. Może się okazać, że to tymczasowy problem z połączeniem lub operatorzy strony mogli pozwolić na jego wyłączenie bez ostrzeżenia.