Услугите на Onion (известни в миналото като „скрити услуги“) представляват услуги (напр. уеб сайтове), които са достъпни само в мрежата на Tor.

Услугите на Onion имат няколко преимущества спрямо обикновените услуги в интернет:

  • Местоположението и IP адресът на onion услугите са скрити, което затруднява неприятелите да ги цензурират или да идентифицират техните оператори.
  • Целият трафик между потребителите на Tor и onion услугите е шифрован от край до край, така че не е необходимо да се притеснявате за свързване през HTTPS.
  • Адресът на onion услугата се генерира автоматично, така че операторите не е необходимо да закупуват име на домейн.
  • Поради използваната криптография URL адресът .onion позволява на Tor да се увери, че се свързва с правилната цел и че връзката не е манипулирана.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ДОСТЪП ДО ONION УСЛУГА

Като при всеки друг уебсайт, трябва да знаете адреса на onion услугата, за да се свържете с нея. Onion адресът се състои от 56 букви и цифри, последвани от „.onion“.

Когато упражнявате достъп до уебсайт, който използва onion услуга, Tor Browser ще покаже икона на лук в адресната лента, указваща, че връзката е защитена и използва onion услуга. Можете да научите повече за onion сайта, който посещавате, като разгледате Картата на веригата.

Друг начин да научите за onion сайт е, ако администраторът на сайта е приложил функция, наречена Onion-Location. Onion-Location е нестандартна HTTP заглавка, която уебсайтовете могат да използват, за да рекламират своя onion аналог. Ако уебсайтът, който посещавате, има наличен onion сайт, в адресната лента в Tor Browser ще се появи лилаво кръгче с надпис „Има наличен .onion“. Когато натиснете „Има наличен .onion“, уебсайтът ще се презареди и пренасочи към неговия onion аналог.

Onion-Location

УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЗА ONION УСЛУГА

Удостоверената onion услуга е услуга, подобна на onion сайт, която изисква клиентът да предостави удостоверителен идентификатор, преди да получи достъп до услугата. Като потребител на Tor можете да се удостоверите директно в Tor Browser. За да получите достъп до тази услуга, ще ви трябват пълномощия за достъп от оператора на onion услугата. Когато осъществявате достъп до удостоверена onion услуга, Tor Browser ще показва икона на малък сив ключ в адресната лента, придружена от подсказка. Въведете своя валиден таен ключ в полето за въвеждане.

Client Authorization

ГРЕШКИ С ONION УСЛУГИ

Ако не можете да се свържете с даден onion сайт, Tor Browser ще предостави конкретно съобщение за грешка с информация защо сайтът е недостъпен. Грешките могат да се случват на различни нива: клиентски грешки, мрежови грешки или грешки на услугите. Някои от тези грешки могат да бъдат отстранени, като следвате раздела „Отстраняване на неизправности“. В таблицата по-долу са показани всички възможни грешки и действията, които трябва да предприемете, за да ги отстраните.

Код Заглавие на грешката Кратко описание
0xF0 Onion сайтът не е намерен Най-вероятната причина е, че onion сайтът е офлайн. Свържете се с администратора на onion сайта.
0xF1 Onion сайтът не може да бъде достигнат Onion сайтът е недостъпен поради вътрешна грешка.
0xF2 Връзката с onion сайта е прекъсната Най-вероятната причина е, че onion сайтът е офлайн. Свържете се с администратора на onion сайта.
0xF3 Неуспешно свързване с onion сайта Onion сайтът е зает или мрежата на Tor е претоварена. Опитайте отново по-късно.
0xF4 Onion сайтът изисква удостоверяване Достъпът до onion сайта изисква ключ, но такъв не е предоставен.
0xF5 Неуспешно удостоверяване на onion сайт Предоставеният ключ е неправилен или е отнет. Свържете се с администратора на onion сайта.
0xF6 Невалиден адрес на onion сайт Предоставеният адрес на onion сайт е невалиден. Моля, проверете дали сте го въвели правилно.
0xF7 Времето за създаване на верига до onion сайт изтече Свързването с onion сайта не е успешно, вероятно поради лоша мрежова връзка.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако не можете да достигнете заявената onion услуга, проверете дали сте въвели onion адреса правилно: дори и малка грешка ще попречи на Tor Browser да достигне до сайта.

Ако се опитвате да получите достъп до onion услуга с 16 знака (по-краткия „формат V2“), този тип адрес вече не работи в днешната мрежа на Tor.

Можете също така да проверите дали имате достъп до други onion услуги, като се свържете с Onion услугата на DuckDuckGo.

Ако след проверката на адреса все още не можете да се свържете с onion услугата, опитайте отново по-късно. Възможно е да има временен проблем с връзката или операторите на сайта да са допуснали той да мине офлайн без предупреждение.