Οι υπηρεσίες onion (γνωστές στο παρελθόν ως "κρυφές υπηρεσίες") είναι υπηρεσίες (όπως ιστοσελίδες) που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω του δικτύου Tor.

Οι υπηρεσίες onion προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συνηθισμένες υπηρεσίες στον μη ιδιωτικό ιστό:

  • Onion services’ location and IP address are hidden, making it difficult for adversaries to censor them or identify their operators.
  • Όλη η κίνηση μεταξύ των χρηστών του Tor και των υπηρεσιών onion είναι κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη σύνδεση μέσω HTTPS.
  • Η διεύθυνση μιας υπηρεσίας onion παράγεται αυτόματα, έτσι ώστε οι διαχειριστές δεν χρειάζεται να αγοράσουν ένα domain name. η .onion διεύθυνση URL βοηθά επίσης το Tor να διασφαλίσει ότι συνδέεται στη σωστή τοποθεσία και ότι η σύνδεση δεν παραβιάζεται.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ONION ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Just like any other website, you will need to know the address of an onion service in order to connect to it. An onion address is a string of 56 mostly random letters and numbers, followed by ".onion".

When accessing a website that uses an onion service, Tor Browser will show in the URL bar an icon of an onion displaying the state of your connection: secure and using an onion service. You can learn more about the onion site that you are visiting by looking at the Circuit Display.

Another way to learn about an onion site is if the website administrator has implemented a feature called Onion-Location. Onion-Location is a non-standard HTTP header that websites can use to advertise their onion counterpart. If the website that you are visiting has an onion site available, a purple suggestion pill will prompt at the URL bar in Tor Browser displaying ".onion available". When you click on ".onion available", the website will be reloaded and redirected to its onion counterpart.

Onion-Location

To prioritize an onion site version of a website, you can enable automatic Onion-Location redirects. Click on hamburger menu (≡), go to Preferences (or Options on Windows), click on Privacy & Security, and in the Onion Services section look for the entry "Prioritize .onion sites when known." and check the option "Always". Or, if you're already running Tor Browser, you can copy and paste this string in a new tab: about:preferences#privacy and change this setting.

ONION SERVICE AUTHENTICATION

An authenticated onion service is a service like an onion site that requires the client to provide an authentication token before accessing the service. As a Tor user, you may authenticate yourself directly in the Tor Browser. In order to access this service, you will need access credentials from the onion service operator. When accessing an authenticated onion service, Tor Browser will show in the URL bar an icon of a little gray key, accompanied by a tooltip. Enter your valid private key into the input field.

Client Authorization

ONION SERVICES ERRORS

If you can't connect to an onion site, Tor Browser will provide a specific error message informing why the website is unavailable. Errors can happen in different layers: client errors, network errors or service errors. Some of these errors can be fixed by following the Troubleshooting section. The table below shows all the possible errors and which action you should take to solve the issue.

Code Error Title Short Description
XF0 Onion site Not Found The most likely cause is that the onion site is offline or disabled. Contact the onion site administrator.
XF1 Onion site Cannot Be Reached The onion site is unreachable due to an internal error.
XF2 Onion site Has Disconnected The most likely cause is that the onion site is offline or disabled. Contact the onion site administrator.
XF3 Unable to Connect to Onion site The onion site is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
XF4 Onion site Requires Authentication Access to the onion site requires a key but none was provided.
XF5 Onion site Authentication Failed The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onion site administrator.
XF6 Invalid Onion site Address The provided onion site address is invalid. Please check that you entered it correctly.
XF7 Onion site Circuit Creation Timed Out Failed to connect to the onion site, possibly due to a poor network connection.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

If you cannot reach the onion service you requested, make sure that you have entered the onion address correctly: even a small mistake will stop Tor Browser from being able to reach the site.

If you are still unable to connect to the onion service after verifying the address, please try again later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may have allowed it to go offline without warning.

If the onion service you are trying to access consists of a string of 16 characters (V2 format), this type of address is being deprecated.

You can also test if you are able to access other onion services by connecting to DuckDuckGo's Onion Service.