บริการ Onion หรือที่เคยเรียกว่าบริการซ่อน เป็นบริการเหมือนเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย Tor

บริการ Onion ให้บริการอันเป็นประโยชน์ผ่านบริการปกติบนเว็บไซต์สาธารณะ

  • สถานที่ตั้งของบริการ onion และที่อยู่ IP จะถูกซ่อนไว้ เป็นการยากที่ผู้ไม่หวังดีจะสามารถเซ็นเซอร์หรือระบุผู้ดำเนินการได้
  • All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so you do not need to worry about connecting over HTTPS.
  • ที่อยู่ของบริการ onion จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องซื้อชื่อโดเมน และ .onion URL ยังช่วยให้ Tor มั่นใจได้ว่ากำลังเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ถูกต้องและการเชื่อมต่อนั้นไม่ได้ถูกดัดแปลง

HOW TO ACCESS AN ONION SERVICE

เหมือนเว็บไซต์อื่น ๆ คุณต้องรู้ที่อยู่ของ การบริการ onion เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับมัน ที่อยู่หัวหอมเป็นสตริงของ 16 (และ V3 ในรูปแบบ, 56) ส่วนใหญ่สุ่มตัวอักษรและตัวเลข ตามด้วย ". onion"

เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ที่ใช้บริการ onion Tor Browser จะแสดงไอคอนเล็ก ๆ สีเขียวอ่อนบน URL Bar ซึ่งแสดงสถานะการเชื่อมต่อของคุณ : ปลอดภัยและกำลังใช้ใช้บริการ onion และถ้าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยบริการ https และ การบริการ onion มันจะแสดงไอคอนสีเขียวและแม่กุญแจ

TROUBLESHOOTING

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงการบริการ onion ที่คุณต้องการ ให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนที่อยู่ onion อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ Tor Browser ไม่สามารถเข้าถึงเวบไซต์ได้

ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อต่อไปยัง การบริการ onion กรุณาลองอีกครั้งหลังจากนี้ อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อชั่วคราว หรือผู้ให้บริการไซต์อาจอนุญาตให้มันออฟไลน์โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

You can also ensure that you're able to access other onion services by connecting to DuckDuckGo's Onion Service.