Els serveis ceba (també anomenats "serveis amagats") són serveis (com els webs) que només són accessibles mitjançant la xarxa Tor.

Els serveis ceba permeten tenir diferents avantatges a diferència dels serveis ordinaris sense privacitat:

  • Un servei ceba oculta la direcció IP i realitza una dificultat afegida pels censors o operador que pretenen identificar.
  • All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so you do not need to worry about connecting over HTTPS.
  • Les adreces del servei ceba són generades de forma automàtica, per tant els operador no cal que comprin cap domini; la URL de ceba també permet assegurar que la connexió a i la localització no és interceptada.

COM ACCEDIR A UN SERVEI CEBA

Igual que qualsevol altre lloc web, haurà de conèixer l'adreça d'un servei ceba per connectar-s'hi. Una adreça de ceba és una cadena de 16 caràcters (i en format V3, 56), principalment lletres i números aleatoris, seguit de ".onion".

A l'accedir a un lloc web que faci ús dels serveis de xarxa Tor o ceba, el navegador Tor mostrarà a la barra de l'adreça web, un icona amb una ceba de color verd mostrant l'estat de la connexió: segur i utilitzant xarxa Tor (ceba). I si està accedint a un lloc web amb un protocol https i xarxa Tor (ceba), es mostrarà un icona amb una ceba de color verd i un cadenat.

DETECCIÓ D'ERRORS

Si no podeu arribar al servei ceba que necessiteu, assegureu-vos que heu introduït correctament l'adreça de onion: fins i tot un petit error deixarà que el navegador Tor no pugui accedir al lloc.

Si encara no pot establir connexió amb un servei ceba, si us plau provi-ho posteriorment. Pot estar esdeveniment una connexió errònia de forma temporal o els operadors de xarxa han permès estar fóra de línia sense un advertència.

You can also ensure that you're able to access other onion services by connecting to DuckDuckGo's Onion Service.