Els serveis ceba (també anomenats "serveis amagats") són serveis (com els webs) que només són accessibles mitjançant la xarxa Tor.

Els serveis ceba permeten tenir diferents avantatges a diferència dels serveis ordinaris sense privacitat:

  • Un servei ceba oculta la direcció IP i realitza una dificultat afegida pels censors o operador que pretenen identificar.
  • Tot el tràfic entre els usuaris Tor i els serveis ceba és amb encriptació punt-a-punt, per tant no cal patir de la connexió mitjançant HTTPS.
  • Les adreces del servei ceba són generades de forma automàtica, per tant els operador no cal que comprin cap domini; la URL de ceba també permet assegurar que la connexió a i la localització no és interceptada.
Com accedir a un servei ceba

Igual que qualsevol altre lloc web, haurà de conèixer l'adreça d'un servei ceba per connectar-s'hi. Una adreça de ceba és una cadena de 16 caràcters (i en format V3, 56), principalment lletres i números aleatoris, seguit de ".onion".

When accessing a website that uses an onion service, Tor Browser will show at the URL bar an icon of a little green onion displaying the state of your connection: secure and using an onion service. And if you're accessing a website with https and onion service, it will show an icon of a green onion and a padlock.

Detecció d'errors

Si no podeu arribar al servei ceba que necessiteu, assegureu-vos que heu introduït correctament l'adreça de onion: fins i tot un petit error deixarà que el navegador Tor no pugui accedir al lloc.

Si encara no pot establir connexió amb un servei ceba, si us plau provi-ho posteriorment. Pot estar esdeveniment una connexió errònia de forma temporal o els operadors de xarxa han permès estar fóra de línia sense un advertència.

També podeu assegurar-vos que podeu accedir a altres serveis de onion connectant-vos al servei ceba de DuckDuckGo.