Gdy łączysz się ze stroną internetową, nie tylko operatorzy tej strony mogą zapisywać informacje o Twojej wizycie. Większość stron internetowych korzysta obecnie z licznych usług firm trzecich, w tym przycisków sieci społecznościowych "Lubię to", trackerów analitycznych i sygnalizatorów reklamowych, z których wszystkie mogą łączyć Twoją aktywność na różnych stronach.

Korzystanie z sieci Tor powstrzymuje obserwatorów przed odkryciem Twojej dokładnej lokalizacji i adresu IP, ale nawet bez tych informacji mogą oni być w stanie połączyć różne obszary Twojej działalności. Z tego powodu, Tor Browser zawiera kilka dodatkowych funkcji, które pomagają kontrolować, jakie informacje mogą być powiązane z Twoją tożsamością.

PASEK URL

Tor Browser koncentruje Twoje wrażenia z korzystania z sieci wokół relacji z witryną na pasku adresu URL. Nawet jeśli połączysz się z dwiema różnymi witrynami, które korzystają z tej samej usługi śledzenia innej firmy, Tor Browser wymusi udostępnianie treści przez dwa różne obwody Tor, więc moduł śledzący nie będzie wiedział, że oba połączenia pochodzą z Twojej przeglądarki.

Z drugiej strony, wszystkie połączenia do jednego adresu strony internetowej będą realizowane za pomocą tego samego obwodu Tor, co oznacza, że możesz przeglądać różne strony jednej strony internetowej w oddzielnych zakładkach lub oknach, bez utraty funkcjonalności.

Wyświetl schemat obwodu w menu informacji o lokalizacji

Możesz zobaczyć schemat obwodu, którego używa Tor Browser dla bieżącej karty w menu informacji o witrynie, na pasku adresu URL.

W obwodzie węzeł Strażnik lub węzeł wejściowy jest pierwszym węzłem i jest automatycznie i losowo wybierany przez Tor. Ale różni się od pozostałych węzłów w obwodzie. Aby uniknąć ataków profilowania, węzeł Strażnik zmienia się dopiero po 2-3 miesiącach, w przeciwieństwie do innych węzłów, które zmieniają się z każdą nową domeną. Aby uzyskać więcej informacji o Strażnikach, zapoznaj się z Najczęściej zadawanym pytaniami i Portalem pomocy technicznej.

LOGOWANIE POPRZEZ TOR

Chociaż Tor Browser ma na celu umożliwienie całkowitej anonimowości użytkownika w sieci, mogą zaistnieć sytuacje, w których sensowne jest używanie Tor ze stronami internetowymi, które wymagają nazw użytkownika, haseł lub innych informacji identyfikujących.

Jeśli logujesz się na stronie internetowej za pomocą zwykłej przeglądarki, ujawniasz przy tym również swój adres IP i lokalizację geograficzną. To samo często dzieje się podczas wysyłania wiadomości e-mail. Logowanie do sieci społecznościowych lub kont e-mail za pomocą Tor Browser pozwala dokładnie wybrać, które informacje ujawniasz przeglądanym witrynom. Logowanie za pomocą Tor Browser jest również przydatne, jeśli witryna, do której próbujesz dotrzeć, jest ocenzurowana w Twojej sieci.

Po zalogowaniu się na stronę przez Tor, istnieje kilka punktów, które należy mieć na uwadze:

  • Na stronie Bezpieczne połączenia znajdziesz ważne informacje na temat zabezpieczania połączenia podczas logowania.
  • Tor Browser często sprawia, że Twoje połączenie wygląda tak, jakby pochodziło z zupełnie innej części świata. Niektóre witryny, takie jak banki lub dostawcy poczty e-mail, mogą zinterpretować to jako znak, że Twoje konto zostało zhakowane lub naruszone i zablokować Cię. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest postępowanie zgodnie z zalecaną przez witrynę procedurą odzyskiwania konta lub skontaktowanie się z operatorami i wyjaśnienie sytuacji.

ZMIENIANIE TOŻSAMOŚCI ORAZ OBWODÓW

Opcje nowej tożsamości i nowego obwodu Tor w menu głównym

Tor Browser zawiera opcje „Nowa tożsamość” i „Nowy obwód Tor dla tej strony”. Znajdują się one również w menu hamburgera lub głównym (≡).

NOWA TOŻSAMOŚĆ

Ta opcja jest przydatna, jeśli nie chcesz, aby późniejsza aktywność przeglądarki była powiązana z tym, co robiłeś wcześniej. Wybranie go zamknie wszystkie otwarte karty i okna, wyczyści wszystkie prywatne informacje, takie jak pliki cookie i historię przeglądania oraz użyje nowych obwodów Tor dla wszystkich połączeń. Tor Browser ostrzeże Cię, że wszelka aktywność i pobieranie zostaną zatrzymane, więc weź to pod uwagę przed kliknięciem „Nowa tożsamość”.

Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy kliknąć „Nowa tożsamość” na pasku narzędzi Tor Browser.

NOWY OBWÓD TOR DLA TEJ STRONY

Ta opcja jest przydatna, jeśli przekaźnik wyjściowy, którego używasz, nie może połączyć się z żądaną witryną internetową lub nie ładuje jej prawidłowo. Wybranie go spowoduje ponowne załadowanie aktualnie aktywnej karty lub okna w nowym obwodzie Tor. Inne otwarte karty i okna z tej samej witryny będą również korzystać z nowego obwodu po ponownym załadowaniu. Ta opcja nie usuwa żadnych prywatnych informacji ani nie odłącza Twojej aktywności, ani nie wpływa na Twoje bieżące połączenia z innymi stronami internetowymi.

Dostęp do tej opcji można również uzyskać w nowym wyświetlaczu obwodu, w menu informacji o witrynie, w pasku URL.