• Το Tor χρειάζεται να είναι το ρολόι συστήματος (και η ζώνη ώρας) ρυθμισμένα στη σωστή ώρα.

 • Το πρόγραμμα προστασίας ιών ή από κακόβουλο λογισμικό εμποδίζει τους χρήστες από την πρόσβαση στο Tor Browser. Μερικές φορές εμφανίζονται επίσης ψευδώς θετικά στοιχεία σχετικά με κακόβουλο λογισμικό και/ή ευπάθειες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι αυτό από την Πύλη Υποστήριξης. Τα παρακάτω προγράμματα προστασίας από ιούς και τείχους προστασίας είναι γνωστό ότι παρεμβαίνουν στο Tor και μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιηθούν προσωρινά:

  • Webroot SecureAnywhere
  • Kaspersky Internet Security 2012
  • Sophos Antivirus for Mac
  • Microsoft Security Essentials
  • Avast Antivirus
 • Τα VPN τείνουν επίσης να παρεμβαίνουν στο Tor και πρέπει να απενεργοποιηθούν. Επίσης, δε συνιστούμε τη χρήση VPN και Tor μαζί, εκτός εάν είστε προχωρημένος χρήστης που ξέρει πώς να ρυθμίζει και τα δύο με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο το απόρρητό σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Tor + VPN στο wiki μας.

 • Τα βίντεο που απαιτούν Adobe Flash δεν είναι διαθέσιμα. Το Flash απενεργοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας.

 • Το Tor δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει γέφυρες αν έχει οριστεί proxy.

 • Το πακέτο Tor Browser έχει ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2000 00:00:00 UTC. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι κάθε ανάπτυξη λογισμικού είναι επακριβώς αναπαράξιμη.

 • Ζητήματα καθορίζοντας το Tor Browser ως προεπιλεγμένο φυλλομετρητή.

 • Εάν το Tor Browser λειτουργούσε πριν και δε λειτουργεί τώρα (ειδικά μετά από επανεγκατάσταση ή ενημέρωση), το σύστημά σας μπορεί να ήταν σε αδρανοποίηση. Μια επανεκκίνηση του συστήματός σας θα διορθώσει το πρόβλημα.

 • Το Tor δεν ξεκινά στα Windows όταν η διαδρομή του φακέλου περιλαμβάνει μη ascii χαρακτήρες.

 • Το BitTorrent δεν είναι ανώνυμο μέσω του Tor.