Zrozumienie „odcisków palców” przeglądarki

„Odcisk palca” przeglądarki to systematyczne gromadzenie informacji o przeglądarce internetowej w celu wyciągnięcia wniosków na temat jej tożsamości lub cech. Ustawienia i funkcje każdej przeglądarki tworzą „odcisk palca” przeglądarki. Większość przeglądarek nieumyślnie tworzy unikalny „odcisk palca” dla każdego użytkownika, którego można śledzić w Internecie. Więcej szczegółowych informacji na temat pobierania „odcisków palców” przeglądarki można znaleźć w tych artykułach na blogu Tor: Browser Fingerprinting: An Introduction and the Challenges Ahead i Tor Browser: a legacy of advancing private browsing innovation.

Dlaczego „odciski palców” przeglądarki zagraża prywatności w Internecie?

Po pierwsze, nie ma potrzeby pytać użytkownika o zgodę na gromadzenie tych informacji. Dowolny skrypt działający w przeglądarce może po cichu utworzyć „odcisk palca” urządzenia, nawet bez wiedzy użytkowników.

Po drugie, jeśli jeden atrybut „odcisku palca” przeglądarki jest unikalny lub jeśli kombinacja kilku atrybutów jest unikalna, urządzenie można zidentyfikować i śledzić w Internecie. Oznacza to, że nawet bez plików ciasteczek urządzenie można śledzić za pomocą jego „odcisku palca”.

Jak Tor Browser zapobiega „odciskom palców”

Tor Browser została specjalnie zaprojektowana, aby zminimalizować niepowtarzalność „odcisku palca” każdego użytkownika w oparciu o różne wskaźniki. Chociaż praktycznie niemożliwe jest uczynienie wszystkich użytkowników Tor Browser identycznymi, celem jest zmniejszenie liczby rozróżnialnych „pojemników” dla każdej metryki. Takie podejście utrudnia skuteczne śledzenie poszczególnych użytkowników.

Niektóre atrybuty, takie jak system operacyjny i język, są niezbędne do działania i nie można ich całkowicie ukryć ani sfałszować. Zamiast tego Tor Browser ogranicza różnorodność tych atrybutów, aby zmniejszyć odrębność. Na przykład ogranicza wyliczanie czcionek i stosuje zastępcze znaki, standaryzuje rozmiary ekranu i okien za pomocą kaszetowania, ogranicza różnorodność żądanych języków do małego, predefiniowanego zestawu.

Istotnym celem zabezpieczeń Tor Browser przed „odciskami palców” jest znaczne utrudnienie gromadzenia informacji wystarczających do jednoznacznej identyfikacji użytkowników, zwiększając w ten sposób prywatność bez uszczerbku dla niezbędnej funkcjonalności.

Funkcje ochrony przed „odciskami palców” w Tor Browser

Kaszetowanie

Aby zapobiec „odciskom palców” na podstawie wymiarów ekranu, Tor Browser rozpoczyna w oknie zawartości zaokrąglonego do wielokrotności 200 x 100 pikseli. Strategia polega na umieszczeniu wszystkich użytkowników w kilku segmentach, aby trudniej było ich wyróżnić. Działa to dotąd, dopóki użytkownicy nie zaczną zmieniać rozmiaru swoich okien (np. maksymalizując je lub przechodząc do trybu pełnoekranowego). Tor Browser jest również wyposażona w ochronę przed „odciskami palców” na potrzeby tych scenariuszy, zwaną Kaszetowaniem, techniką opracowaną przez Mozillę i zaprezentowaną w 2019 r.. It works by adding margins to a browser window so that the window is as close as possible to the desired size while users are still in a couple of screen size buckets that prevent singling them out with the help of screen dimensions.

Krótko mówiąc, technika ta tworzy grupy użytkowników o określonej wielkości ekranu, co utrudnia wyodrębnienie użytkowników na podstawie rozmiaru ekranu, ponieważ wielu użytkowników będzie miało ten sam rozmiar ekranu.

letterboxing

Inne funkcje zapobiegające „odciskom palców”

Oprócz kaszetowania Tor Browser wykorzystuje wiele innych funkcji, które zapobiegają „odciskom palców” przeglądarki i chronią prywatność użytkowników. Funkcje te obejmują blokowanie ekstrakcji danych obrazów Canvas, integrację z NoScript, fałszowanie agenta użytkownika i izolację typu First-Party. Aby uzyskać pełną listę funkcji, przeczytaj dokument dotyczący projektowania i implementacji Tor Browser.