אם אתה אתה מעונין לעזור למיזם ע"י תרגום של המדריך או דפדפן Tor לעברית, עזרתך תוערך במידה רבה! המקמת מיזם Tor מאורחת ברכזת Localization Lab ב־Transifex, כלי צד־שלישי של תרגום. על מנת להתחיל לתרום תהיה חייב להירשם אל Transifex. למטה יש קו־מתאר של איך להירשם ולהתחיל.

לפני שתתרגם, אנא קרא את דף מיזם Tor בכתובת Localization Lab Wiki. שם תימצא קווים מנחים של תרגום וכן משאבים שיעזרו לך לתרום אל תרגומי Tor.

SIGNING UP ON TRANSIFEX

  • מלא את העמוד הבא בשמך ובחר "המקמה" ו"מתרגם" מתוך התפריטים הנפתחים מטה:

  • בעמוד הבא, בחר 'הצטרף אל מיזם קיים' והמשך.
  • בעמוד הבא, בחר את השפות שאתה מדבר מתוך התפריטים הנפתחים מטה והמשך.
  • אתה רשום כעת! לך אל עמוד Transifex של Tor.
  • לחץ על הכפתור הכחול 'הצטרף לצוות' בימין הרחוק:

  • בחר את השפה שתרצה לתרגם מתוך התפריט הנפתח מטה:

  • התראה תופיע כעת בראש העמוד בצורה כזאת:

לאחר שחברותך תאושר, תוכל להתחיל לתרגם; פשוט נווט חזרה אל עמוד Transifex של Tor כשאתה מוכן להתחיל.

The Localization Lab Wiki also has information about the translations with bigger priority.

תודה על התעניינותך בעזרה למיזם!