Τα Pluggable transports είναι εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Tor για να κρύψει την κίνηση που εκπέμπει. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στην περίπτωση που ένας πάροχος ίντερνετ ή κάποια άλλη αρχή εμποδίζει ενεργά τις συνδέσεις στο δίκτυο του Tor.

TYPES OF PLUGGABLE TRANSPORT

Currently there are five pluggable transports available, but more are being developed.

obfs4 Ο obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία όπως ο obfs3 και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες του obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν απ' ότι οι γέφυρες του obfs3.
FTE Τα FTE (κρυπτογράφηση που αλλάζει το φόρματ) κρύβει την κίνηση του Tor σαν κανονική κίνηση στο διαδίκτυο (ΗΤΤΡ).
meek meek transports all make it look like you are browsing a major web site instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site; and meek-google makes it look like you are using Google search.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.
USING PLUGGABLE TRANSPORTS

To use a pluggable transport, first click the onion icon to the left of the URL bar, or click 'Configure' when starting Tor Browser for the first time.

Next, select 'Tor Network Settings' from the drop-down menu.

In the window that appears, check 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.'

From the drop-down menu, select whichever pluggable transport you'd like to use.

Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click 'OK' to save your settings.