Τα Pluggable transports είναι εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Tor για να κρύψει την κίνηση που εκπέμπει. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στην περίπτωση που ένας πάροχος ίντερνετ ή κάποια άλλη αρχή εμποδίζει ενεργά τις συνδέσεις στο δίκτυο του Tor.

Τύποι των pluggable transport

Προς το παρόν υπάρχουν τρια pluggable transports διαθέσιμα, αλλά δημιουργούνται κι άλλα.

obfs3 Το obfs3 κάνει την κίνηση στον Tor να μοιάζει τυχαία κι έτσι δεν μοιάζει με τον Tor ή με κάποιο άλλο πρωτόκολο. Παρ' όλο που έχει τεθεί ως προεπιλογή, συνιστάται να χρησιμοποιείται αντί αυτού το obfs4 , επειδή έχει πολλές βελτιώσεις συγκριτικά με τον obfs3.
obfs4 Ο obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία όπως ο obfs3 και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες του obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν απ' ότι οι γέφυρες του obfs3.
FTE Τα FTE (κρυπτογράφηση που αλλάζει το φόρματ) κρύβει την κίνηση του Tor σαν κανονική κίνηση στο διαδίκτυο (ΗΤΤΡ).
meek Όλες αυτές οι μεταφορές σε κάνουν να μοιάζεις σαν να χρησιμοποιείς έναν από τους κύριους περιηγητές κι όχι τον Tor. To meek-amazon σε κάνει να μοιάζεις σαν να χρησιμοποιείς τις ηλεκτρονικές υπηρείες του Amazon. Το meek-azure σε κάνει να μοιάζεις σαν να χρησιμοποιείς σελίδες της Microsoft και το meek-google σε κάνει να μοιάζεις σαν να χρησιμοποιείς την αναζήτηση της Google.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.