Αν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε το project με τη μετάφραση του manual ή του Tor Browser στη γλώσσα σας, η βοήθειά σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα! Για να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε θα πρέπει να εγγραφείτε στο Transifex, το τρίτο μέρος που διευκολύνει με τις μεταφράσεις μας. Παρακάτω περιγράφεται το πώς να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε.

Before translating, please read through the Tor Project page on the Localization Lab Wiki. There you will find translation guidelines and resources that will help you contribute to Tor translations.

SIGNING UP ON TRANSIFEX

  • Συμπληρώστε την επόμενη σελίδα με το όνομά σας και επιλέξτε "Τοπικοποίηση" στο μενού που θα εμφανιστεί:

  • Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε τη "Συμμετοχή σε υπάρχον πρότζεκτ" και συνεχίστε.
  • Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε τις γλώσσες που μιλάτε από το μενού που θα εμφανιστεί και συνεχίστε.
  • Τώρα έχετε εγγραφεί! Πηγαίνετε στη Σελίδα του Tor στο Transifex.
  • Πατήστε το μπλε σήμα "Μπείτε στην ομάδα" πάνω δεξιά:

  • Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα θέλατε να μεταφράσετε από το μενού που θα εμφανιστεί:

  • Μία ειδοποίηση θα εμφανιστεί στην κορυφή της σελίδας όπως ακολουθεί:

After your membership is approved you can begin translating; there is a list of needed translations at Tor Transifex page when you are ready to begin.

The Localization Lab Wiki also has information about the translations with bigger priority.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην βελτίωση του έργου μας!