El navegador Tor inclou un "control lliscant de seguretat" que permet incrementar la seguretat deshabilitant característiques dels webs que poden ser blanc d'atacs de seguretat i d'anonimat. Incrementant el nivell de seguretat del navegador no es podrà visualitzar parts dels webs, per tant cal pensar quin grau de seguretat es vol tenir ponderat amb la usabilitat que s'aconseguirà.

Accedint al control lliscant de seguretat

El Control deslizador de seguretat es troba al menú "Paràmetres de seguretat" del botó Tor.

Nivells de seguretat

Augmentant el nivell de seguretat mitjançant el control lliscant es pot deshabilitar parcialment característiques de protecció davant d'atacs.

més segur
A aquest nivell, el vídeo de HTML5 i l'àudio esdevindrà reproduïble mitjançant un clic via NoScript; els augmentadors de rendiments seran abolits; algunes equacions matemàtiques no es mostraran correctament; alguns renderitzats de tipus de lletra seran deshabilitats; alguns tipus d'imatges; javaScript es mantindrà per defecte sense utilització; la majoria de vídeos i àudios no es reproduiran; algunes lletres i imatges no es podran visualitzar correctament.
Més segur
A aquest nivell, el vídeo de HTML5 i l'àudio esdevindrà reproduïble mitjançant un clic via NoScript; els augmentadors de rendiments seran abolits; algunes equacions matemàtiques no es mostraran correctament; alguns renderitzats de tipus de lletra seran deshabilitats; alguns tipus d'imatges; javaScript es mantindrà per defecte sense utilització i en-HTTPS tots els llocs.
Estàndard
En aquest nivell, tots els navegadors i les seves característiques són activades. Aquesta és la opció més utilitzada.